L’associació catalana pels drets civils és una entitat creada per les famílies dels presos i exiliats polítics catalans com a plataforma d’actuació conjunta, per donar veu als represaliats i suport a les seves famílies, per canalitzar les mostres de solidaritat i suport i per defensar els drets.

L’objectiu és denunciar la vulneració els drets fonamentals i dels drets civils que està portant a terme l’Estat Espanyol a les persones represaliades degut al procés independentista. L’ACDC defensa els drets civils a nivell universal, i vol donar veu també a totes les persones i a les seves famílies que vegin els seus drets civils afectats o vulnerats tant a Catalunya com a nivell internacional.

L’associació actualment està integrada per 20 famílies.

Objectius

Un dels principals objectius de l’ACDC és la defensa, promoció i garantia dels drets civils i els drets humans fomentant la dignitat de les persones com a base de la llibertat, de la igualtat, de la solidaritat, de la justícia i de la pau.

Promoure l’exercici dels drets fonamentals individuals i col·lectius, i l’exercici d’accions individuals i col·lectives compromeses en la defensa dels drets civils i de la legitimitat democràtica.

Fomentar la cooperació amb les persones, els pobles i els països per conscienciar a la ciutadania de la necessitat del respecte dels drets civils i dels drets humans.

Fons d’ajuda a les famílies

Les línies amb les quals s’ha començat a treballar són: l’ajuda a les famílies a pagar desplaçaments per visitar als exiliats o als presoners i l’aportació en la manutenció a les famílies amb menors en cas de necessitat.