objectiu

OBJECTIUS

Un dels principals objectius ACDC és la defensa, promoció i garantia dels drets civils i els drets humans fomentant la dignitat de les persones com a base de la llibertat, de la igualtat, de la solidaritat, de la justícia i de la pau.

Promoure l’exercici dels drets fonamentals individuals i col·lectius, i l’exercici d’accions individuals i col·lectives compromeses en la defensa dels drets civils i de la legitimitat democràtica.

Fomentar la cooperació amb les persones, els pobles i els països per conscienciar a la ciutadania de la necessitat del respecte dels drets civils i dels drets humans.