FES-TE AMIC/AMIGA

Per fer-te amic/amiga de l’Associació Catalana pels Drets Civils, cal descarregar aquest pdf, i retallar la butlleta de la part inferior. Cal remetre el document degudament omplert per tal que sigui vàlid. Trameteu l’original d’aquesta sol·licitud juntament amb una còpia del document d’identitat a: C/ Alberes 2, 2-3, 08017 Barcelona.

Per fer-te amic/amiga cal ser major d’edat i no tenir limitada ni restringida la capacitat d’obrar.

marina